Poučení o zpracování osobních údajů

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů a potvrzujete že jste byl(a) informován(a) o zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost Treeclub s.r.o.. Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR).

Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně bez toho nemůžete využívat naše služby.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem vedení registrace zákazníka v zákaznickém systému správce.

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, ani využívány za jinými účely, než za jakými byly poskytnuty.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od zrušení registrace.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

 

Kontaktní údaje správce

Treeclub s.r.o.

Náměstí Starosty Pavla 42

272 01 Kladno

IČ: 01931521

DIČ: CZ 01931521